این مهندسین مشاور با سابقه همکاری درخشان با شرکت ملی گاز، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت های گاز استانی در زمینه طراحی و نظارت بالغ بر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی، خطوط انتقال نفت، شبکه تغذیه و توزیع، پتروشیمی، پالایشگاه ها و مطالعات زیست محیطی، همواره در حال تلاش و خدمت رسانی به کشور و هم میهنان می باشد. بیشتر بدانید hamoon-gs

مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

این مهندسین مشاور با سابقه همکاری درخشان با شرکت ملی گاز، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت های گاز استانی در زمینه طراحی و نظارت بالغ بر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی، خطوط انتقال نفت، شبکه تغذیه و توزیع، پتروشیمی، پالایشگاه ها و مطالعات زیست محیطی، همواره در حال تلاش و خدمت رسانی به کشور و هم میهنان می باشد.