مدیران ارشد

مدیران سطح یک مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

داود کرکه آبادی
داود کرکه آبادیمدیرعامل و رییس هیئت مدیره
جناب آقای مهندس کرکه آبادی متولد ۱۳۴۷ تهران و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد.کارشناسی خود را در رشته عمران در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه آزاد اسلامي – تهران مركز و در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه آزاد اسلامي – تهران جنوب کارشناسی ارشد خود را دریافت کرد.
مصطفی جعفریان
مصطفی جعفریانعضو هیئت مدیره
آقای دکتر مصطفی جعفریان جلودار متولد ۱۳۶۱ و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله آملی می باشد. کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع در سال ۱۳۸۴ از موسسه آموزش عالی شمال و در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی ارشد حود را دریافت کرد. در حال حاضر مشغول تحصیل در مقطع دکتری می باشد.
سعید فریدنیا
سعید فریدنیانایب رییس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
آقای مهندس سعید فریدنیا متولد ۱۳۵۵ و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد. کارشناسی خود را در رشته عمران در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه آزاد قائمشهر دریافت کرد.

هدف ما

رساندن منابع انرژی به ایرانیان است.