مدیران میانی شرکت هامون گستر صنعت

مدیران میانی شرکت پرسنل کلیدی و مجرب در امور مربوطه می باشند که با تلاش و دقت پروژه ها را طراحی و نظارت می کنند.

خانم مهندس زهرا قطمیریمدیر مهندسی
آقای مهندس حسن لکمدیر پروژه
آقای مهندس اسماعیل حسینیمدیر پروژه
آقای مهندس علیرضا ورعیمدیر پروژه
آقای مهندس بهنام بکاییمدیر پروژه
خانم مهندس سالومه افروزیمدیر محیط زیست و HSE
خانم مهندس زهره یزدانیمدیر مناقصات
آقای مهندس امیرحسین یکه فلاحمدیر امور پیمان ها
آقای مهندس کریم حسینیانمدیر پشتیبانی کالا
آقای مهندس فرشاد سرکردهمدیر برنامه ریزی
آقای مهندس سید مهدی مقیمیمدیر اداری و پشتیبانی
آقای مهدی رضا بحرانیمدیر مالی