پروژه های نظارتی انجام شده و در حال انجام

 • نظارت كارگاهي خط انتقال گاز ۵۶ اينچ سوم سراسري (قزوين – رشت)

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۴۸ اينچ ساوه – همدان

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۴۲ اینچ قوشه دامغان-کیاسر-ساری-نکا

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۴۰ اینچ اتان تولیدی سایت ۲ به سایت ۱به روش EPC

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۴۰ اينچ مياندوآب – شاهين دژ، بيجار – تكاب

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۳۰ اینچ تقویتی بومهن دماوند فیروزکوه (فاز اول) و ۱۶ اینچ منطقه لاریجان

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۳۰ اينچ سرچشمه – كرمان

 • نظارت كارگاهي خط انتقال ۳۰ اینچ گاز نوده – پشنگ- قائن

 • نظارت كارگاهي خط انتقال ۳۰ اینچ  قائن- بيرجند

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۲۴ اينچ یزد – بافق

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۲۰ اینچ بافق- بهاباد

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز  20 اینچ کهنوج – جیرفت و ایستگاههای تقلیل فشار

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۱۶ اینچ هفتگل – ایذه و ۳۶ اینچ تقویتی مارون – گندم کار به روش EPC

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط تغذیه گاز ۱۶ اینچ امام زاده هاشم به منطقه پلور به روش PC

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۱۲ اینچ سربیشه – نهبندان

 • نظارت کارگاهی و عالیه خط انتقال گاز ۱۲اینچ گرماب-زرین رود

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۱۲ اینچ زنجان-طارم

 • نظارت كارگاهي و عاليه براجرای عملیات خط انتقال گاز۱۲ اینچ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۱۰ اینچ همت آباد – بار

 • نظارت كارگاهي و عاليه خط انتقال گاز ۱۰ اینچ از خاش به میرجاوه به روش EPC

 • نظارت كارگاهي و عاليه ایستگاههای کنترل فشار سرخون و ابتدای خط بندر عباس

 • نظارت كارگاهي وعاليه پروژه هاي گاز استان تهران

 • نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی در سطح استان ایلام

 • نظارت یکپارچه )نظارت کارگاهی و عالیه( بر پروژه های فاز یک سطح استان زنجان

 • نظارت كارگاهي و عاليه احداث تغییر مسیر خط لوله گاز رسانی به شهرهای سردشت و ربط در استان آذربایجان غربی

 • نظارت كارگاهي و عاليه بر اجرای عملیات پروژه گاز رسانی به شرکتهای مستقر در سایت ۶۰۰هکتاری

 • نظارت کارگاهی و خدمات مشاوره ای خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – چابهار

 • نظارت بر عمليات خط انتقال گاز ۲۰ اینچ فردوس – آيسک – سه قلعه

 • نظارت كارگاهي و عاليه گاز رسانی به شهرک صنعتی تولا

 • نظارت كارگاهي و عاليه بندر پهل

 • نظارت پروژه تعويض پوشش اصفهان