انتقال گاز ۱۶ اینچ لاریجان

بازدید مدیر پروژه آقای مهندس لک به همراه مهندسین