بازدید مدیر پروژه آقای مهندس بکایی از پروژه خط انتقال ۱۰ اینچ خاش میرجاوه