بازدید آقای مهندس سلیمی از پروژه خط انتقال گاز ۳۶ اینچ مارون – گندمکار به همراه آقای مهندس کرکه آبادی و آقای مهندس ورعی